... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
GreekSeperatorEnglishSeperator
New products Navigation Company My Account My cart Contact
Search:    
  Catalog » Δήλωση Απορρήτου  [Log In
Background
...
  arrow Categories  
     
  arrow Best viewed  
Connectors AV - Socket, RCA, female, angled 90°, THT, brass, gold-plated, on PCBs
Connectors AV - Socket, RCA, female, angled 90°, THT, brass, gold-plated, on PCBs
Final price: 3.86 €
     
  arrow What's New? more  
Thyristor - Thyristor  stud, 800V, Ifmax  80A, 50A, Igt  100mA, TO208AC,TO65
Thyristor - Thyristor stud, 800V, Ifmax 80A, 50A, Igt 100mA, TO208AC,TO65
Final price: 29.04 €
     
  arrow Payment  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Information  
  Our company
  Payment options
  Shipping & Returns
  Buying options
  Freq Asked Questions
  Privacy Notice
  Conditions of Use
  Contact Us
     
Seperator
Δήλωση Απορρήτου Δήλωση Απορρήτου
Seperator

Καθώς η διαφύλαξη του δικαιώματος του πελάτη στην απόρρητη σύνδεση αποτελεί προτεραιότητα του acdcshop.gr, παρακάτω διατυπώνεται η πρακτική προστασίας του απορρήτου, που ακολουθείται στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, ώστε να τονιστεί η σημασία που δίδεται από τους δημιουργούς του acdcshop.gr σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, επεξηγούνται σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με τις συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, προκειμένου να γίνουν εύκολα κατανοητοί και αντιληπτοί από τους χρήστες του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Λόγω της ιδιαιτερότητας του web site acdcshop.gr (ηλεκτρονικό κατάστημα), απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στην διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη.
Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Ειδικότερα, μεταξύ του acdcshop.gr και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:
  • Tο acdcshop.gr δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται στο acdcshop.gr και αφορούν τον πελάτη, χρησιμοποιούνται για την διαχείριση του αιτήματός του, δηλαδή για την εκτέλεση της συναλλαγής που επιθυμεί ο πελάτης, καθώς και για την ενημέρωσή του σχετικά με μελλοντικές προσφορές και ενέργειες του acdcshop.gr. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το acdcshop.gr, στα πλαίσια της συναλλαγής, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο το acdcshop.gr είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα συγκεκριμένα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.
  • Tο acdcshop.gr δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων/προσωπικών δεδομένων, θα τα χρησιμοποιεί σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το acdcshop.gr θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ο πελάτης, απευθυνόμενος εγγράφως (e-mail), προς το acdcshop.gr, έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα διόρθωσης αυτών, καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, οποτεδήποτε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997).
  • Tο acdcshop.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδόμενων πληροφοριών και δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις, το acdcshop.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με την λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Επίσης, το acdcshop.gr δεν ευθύνεται για τυχόν άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο χρήστης από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο.
  • Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων, οι οποίες θα οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του acdcshop.gr, το τελευταίο δηλώνει ότι, τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον το acdcshop.gr κληθεί να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ρητά συμφωνείται ότι οι παραπάνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Προσωπικές Πληροφορίες

Αυτόματα Καταγεγραμμένες Πληροφορίες.
Ο web server του acdcshop.gr καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες για να μας βοηθάει να διαγνώσουμε έγκαιρα προβλήματα, να διαχειριζόμαστε το web site και να συλλέγονται από το acdcshop.gr ευρύτερες δημογραφικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των browsers που επισκέπτονται το site μας, την ημέρα και ώρα που έγινε η επίσκεψη και άλλες (πάντοτε) μη εξατομικευμένες προσδιορίσιμες πληροφορίες.

Cookies. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το site acdcshop.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του acdcshop.gr.

Seperator
Seperator Continue Seperator
Seperator
Parsed: 0.007 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right